تاريخ : دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 20:27 PM | نویسنده : Hossein

 

طرح درس روزانه

طرح درس روزانه

ماده درسي: زبان انگلیسی-

موضوع درس: تدریس لغات درس  ٨

 

مقطع تحصيلي:  راهنمایی                          

پايه تحصيلي : اول

آموزشگاه :

شهرستان:

مدت جلسه:٣٠   دقيقه

تاريخ اجرا:

تهيه كننده:   

حسین مسافرتی

 

اهداف كلي

یادگیری تلفظ صحیح لغات جدید درس ٨ و معنی آن ها وهمچنین کاربرد آن ها در جمله

 

 

هدف هاي جزئي

1-    دانش آموزان با توجه به تصاویر یاخود شی نام انگلیسی آن را حدس بزنند..

2-    دانش آموزان معنای لغات را درک نمایند.

 3-دانش آموزان بدانند چه موقع از a یا an استفاده کنند.

 

 

هدف هاي رفتاري

دانش آموزان در پايان و ضمن تدريس:

1-    قادر به بیان جمله با استفاده از لغات جدید باشند.(شناختي - کاربرد)

2-    بتوانند با a و anجمله بنویسند.( شناختي- کاربرد)

3-    بتوانند لغات جدید را در جمله سوالی بکار ببرند. (شناختي - كاربرد)

4-    بتوانند با دیدن شکل نام آن را بگویند.(شناختی)

روش هاي تدريس

تلفیقی ازروش های( فعاليت محور(همياري) نمایشی - روش توضيحي پرسش و پاسخ و...)

رسانه هاي آموزشي

كتاب درسي تخته سیاه ، گچ ، فلش کارت، دفتر (برگه سفید)- تصاویر واشیاء واقعی 

قبل از شروع درس

  (2 دقيقه)

سلام و احوالپرسي - حضور و غياب -  دقت در وضع جسماني و روحي دانش آموزان و وضع فیزیکی کلاس و بررسي تكاليف

 

 

 

تعيين رفتار ورودي

1-    دانش آموزان باید بتوانند درس قبل را با معنی بخوانند.

2-دانش آموزان باید بتوانند لغات درس  ٧ راصحیح  بخوانند، بنویسند ومعنی کنند.

3-دانش آموزان باید بتوانند لغات درس ۷ را درجمله بکار ببرند.

4- دانش آموزان باید بتوانند با   whatجمله را سوالی کنند.

 

 

 

 

 

ارزشيابي تشخيصي

       (5 دقيقه)

1- کلمات ناقص زیر را کامل کنید..

2- دور کلمه نا هماهنگ را خط بکشید.

3- جملات زیر را با کلمات داده شده کامل کنید .

 

 

 

 

 

 

فعاليتهاي آموزشي

فعاليتهاي معلم

فعاليتهاي دانش آموزان

 

آماده سازي و ايجاد انگيزه

(2 دقيقه)

 مرغی را که در قفس است به دانش آموزان نشان

 می دهیم .سپس چند جمله ساده درباره آن می گوییم ودانش آموزان به دقت گوش می دهند بعد یک جمله سوالی می پرسیم که بچه ها با  Yes یا No جواب کوتاه و کامل می دهند.

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان کتاب هایشان بسته است و به دقت گوش می دهند.

به سوال معلم جواب کوتاه وکامل می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه درس و ارزشيابي تكويني

(15 دقيقه)

الف) مرحله معرفیpresentation))

1-دانش آموزان کتا بها را ببندند.

2-واژه جدید را چند بار تلفظ می کنیم و معنی آن را با فلش کارت ، تصویر یا خود شی به دانش آموزان تفهیم می کنیم.

3-واژه جدید را در یک یا دو جمله بکار می بریم تا مفهوم آن کاملا درک شود.

4- هرواژه را روی تخته سیاه نوشته یا از روی فلش کارت به دانش آموزان نشان می دهیم.در این مرحله هر واژه را چند بار تکرار می کنیم.

ب ) تمرین practice))

1-از دانش آموزان می خواهیم به صورت گروهی وانفرادی

 بعد از ما واژگان راتکرار کنند.

2- از دانش آموزان می خواهیم به صورت گروهی و انفرادی  بعد از ما با دیدن تصاویر واژگان را تکرار کنند.

3-- از دانش آموزان می خواهیم به صورت گروهی و انفرادی  بعد از ما با دیدن فرم نوشتاری واژگان را تکرار کنند.

ج )مرحله تولید وکاربرد(production)

1-کلمه های تدریس شده را با بکار گیری از شیوه های زیر ارزشیابی می کنیم. یکی از دستورالعملهای زیر را به دانش آموزان می دهیم:

یک...............به من نشان بدهShow me a………    

یک..............به من بدهGive me a……………      

2-از دانش آموزان می خواهیم تا کلمات تدریس شده را در جمله بکار ببرند.

3- یک کلمه را نشان می دهیم  و از  دانش آموزان     می خواهیم بصورت گروهی هرچه میتوانند برای آن جمله مختلف بنویسند.

در این مرحله دانش آموزان به دقت گوش می دهند. به تصاویر ، فلش کارت یا خود شی به دقت توجه می کنند تا معنی کلمات را بفهمند.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان بعد از معلم واژگان را تکرار می کنند.( یا بصورت گروهی یا فردی)

 

 

 

 

دانش آموزان به سوالات معلم پاسخ می دهند. وبا استفاده از کلمات جدید جمله می نویسند.

جمع بندي و           نتيجه گيري

(3 دقيقه )

1- همان طور که دیدید، شما می توانید با اسنفاده از کلماتی که امروز یاد گرفتید جملات زیبا و جدیدی بسازید.

2-شما یاد گرفتید که حتی با داشتن یک کلمه می توانید جملات زیادی بسازید.

 

 

ارزشيابي پاياني

(2 دقيقه )

 1- کدام کلمه به گروه خود تعلق ندارد؟

2- هر کلمه را به تصویرمناسب خود وصل کنید.

3-جملات زیررا با کلمات داده شده کامل کنید.

 

 

 

 

 

& دانش آموزان به صورت گروهي به سوالات  مطرح شده پاسخ   مي دهند. و بازخورد مناسب به آنها داده می شود.

فعاليتهاي تكميلي

(1 دقيقه )

از دانش آموزان می خواهیم  برای هر  یک  از لغات صفحه ی 47 در منزل دو جمله بنویسندو جلسه بعد به کلاس بیاورند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: نمونه سوالات آزمون وردی مدارس نمونه دولتی, طرح درس روزانه سال اول

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ